Avanss.ee on koht, kust leiad mitmekülgset abi kõigi oma rahaasjade planeerimisel. Aitame Sind pikaajaliste finantseesmärkide seadmisel, pere eelarve koostamisel, aga ka igakuiste püsikulude koomale tõmbamisel.
Oleme kindlad, et leiad siit palju huvitavat ning kasulikku lugemist!

Lisaks eelpoolmainitule, on Avanss.ee aga Sinu jaoks ka tööriist. Reaalne vahend oma rahaasjade korraldamisel. Näiteks – ootamatust väljaminekust tingitud rahavajaduse katmiseks.
Liitudes Avanss.ee keskkonnaga, on Sul edaspidi võimalik kuni pool oma palgast avansina kätte saada ja seda millal iganes Sa soovid või millal iganes Sul selleks vajadus tekib.

Palun uuri ka täpsemalt meie finantsnõuandlast, kuidas oma rahaasju planeerida.        

Avanss.ee abiga oled täielikult oma raha peremees.

Kui palju Avansi võtmine mulle maksab?

Avansi hinna moodustavad kolm fikseeritud teenustasu:
1. Sinu poolt esitatud andmete töötlemise ja kinnitamise tasu – kokku 2,5 eurot.
2. Avanss.ee haldustasu- kokku 2,5 eurot.
3. Lepingutasu – milleks on avansi pakkumuses näidatud avansi väljastamise tasu.       

Kliendi poolt esitatud andmete töötlemine on vajalik protsess iga taotluse esitamisel. Antud toiminguga identifitseeritakse taotleja isik ning kontrollitakse esitatud andmete õigsust. Lisaks teostatakse päringuid erinevatesse tasulistesse andmekogudesse kliendi maksevõimelisuse hindamiseks.

Ütleme, et tahad 100 eurot avanssi võtta.         
Selleks tuleb Sul tasuda 2,5 eurot andmete töötlemise ning kinnitamise eest. Maksta võid pangalingi kaudu.

Sinu kontole kantavast avansist on maha arvestatud pakkumuses näidatud avansi väljastamise tasu ning tagastada tuleb sul täpselt 102,5 eurot.
Ja mis peamine - pole vahet, kas soovid avanssi 5, 15 või 25 päeva enne oma reaalset palgapäeva, teenuse maksumus sellest Sinu jaoks ei muutu!

Kuidas saan ise teistele avanssi anda?

Lisaks avansi võtmisele on Sul võimalik läbi Avanss.ee keskkonna ka ise avanssi anda.
Selleks on Sul tarvis sõlmida leping Avanss.ee keskkonnaga ning
Koostööpartneriga, kes teostab Sinu eest avansi soovija taustakontrolli ning väljastab avansi võtjale Sinu eest vajalikud dokumendid. Lisaks jälgib, et avansi saaja täidaks teie vahel sõlmitud lepingus kokkulepitud tingimusi.
Peale lepingute sõlmimist peate määrama ka hinna, mille eest olete nõus 100 EUR nõudeid loovutajalt ostma.

Täpsema info saamiseks palun võta meiega ühendust info@avanss.ee